Early Bird!

Fishing Tours

FISHING TOURS   BOTTOM FISHING OR SPEAR FISHING $250.00                       TROLLING FISHING $350.00

Jungle Tour

Option #1:         $35.00                - Batimento Bush & Beach Heike.  Option #2:        $45.00